Derde nummer Erfgoed Aalter verschenen (september 2019)

Eind september 2019 verscheen het derde nummer van Erfgoed Aalter. Het bestuur van de erfgoedvereniging van de fusiegemeente Aalter verheugt zich intussen op meer dan 600 abonnees. Ook aan dit nummer is hard geschaafd en gevijld: het is immers niet evident om op 34 bladzijden alle dorpskernen van Aalter aan bod te laten komen. Bovendien streeft Erfgoed Aalter naar een evenwicht tussen leesbare tekst en veel beeld, een uitgangspunt dat duidelijk soms wat puzzelwerk vraagt. Het nummer valt volop in de periode met kermissen in de verschillende dorpskernen en dat thema zet de redactie graag in de kijker op de openingspagina.

75 jaar geleden werd België bevrijd van de Duitse troepen en binnenkort 80 jaar geleden (mei 1940) overrompelden diezelfde legers het land. Dit geeft aanleiding tot heel wat herdenking en herinnering. Erfgoed Aalter brengt in dit nummer het verhaal van de Poolse Sherman-tanks die Aalter bevrijdden en staat ook stil bij een herdenkingsplechtigheid in Aalter-Brug (50 jaar geleden) waar de legendarische Generaal Maczek en vele ander Poolse veteranen op aanwezig waren. Gekoppeld aan de straatnaam Eerste-Poolse Pantserdivisiestraat is dit meteen de lancering van de nieuwe rubriek straatnaam.

Een interessant historisch verhaal komt uit de periode net voor die oorlog. In het voorjaar van 1930 (België vierde het honderdjarig bestaan) deed zich een merkwaardig incident voor in Ursel. Kolonel baron Wahis was bij een doortocht van zijn regiment in Ursel niet gediend met de Vlaamsgezinde sentimenten. Het gevolg was een fikse rel die in de toenmalige pers de nodige aandacht kreeg. De bijdrage over deze twist bevat een aantal interessante en unieke illustraties uit het familiearchief van de auteur.

Detail uit de prachtige middenfoto van Erfgoed Aalter, 2019, 3. Waterfeesten Bellem, 1912 (verzameling H. De Clercq). Deelnemers springen van de brug in het water.

De rubriek Gebouw met verhaal richt zich op de gemeentelijke jongensschool in Lotenhulle. De site krijgt een nieuwe bestemming en dat is meteen de reden om nog een aantal hoogtepunten in de kijker te plaatsen. Ook gekoppeld aan een gebouw is het verhaal over de kerk van Poeke en meer bepaald over het ‘mirakel’ van Poeke (waarbij de bakstenen tijdens het bouwen bij nacht op miraculeuze wijze werden verplaatst). Eveneens in de sfeer van legende en overlevering situeert zich het verhaal over Flabbaert, de zogenaamde waterduivel uit Knesselare. Aan de basis van de legende ligt misschien wel een waar gebeurd feit, een liefdestwist uit 1617. 

De rubriek Achteruitkijkspiegel is gewijd aan de lattenklievers van Maria-Aalter. Dit ambacht kwam recentelijk in de belangstelling en hier vindt de lezer een en ander nog eens op een rij. Twee andere vaste rubrieken zijn gerelateerd aan het dialect. De lezer krijgt een wetenschappelijk uitleg over het dialectwoord versloGerd (verwelkt, slap) en verneemt meer over de invloed van omringende dialecten op het Aalters-Knesselaars dialect. In de voorwerpenrubriek Wat is dat komt de schuimspaan aan bod.

Navraag leert dat in dit nummer helaas geen plaats was voor een vervolgaflevering van De Bels, maar de liefhebbers van dit verhaal komen in het volgende nummer zeker aan hun trekken. Bellem geniet wel de eer de mooie centerfoto te mogen aanleveren: een prachtig beeld van de waterfeesten aan het kanaal Gent-Brugge in 1912 (detail op deze blogpagina). 

Schrijf je hier in...
en krijg een mail wanneer een nieuw bericht op onze website verschijnt!
Schrijf je hier in...
en krijg een mail wanneer een nieuw bericht op onze website verschijnt!
Scroll naar boven