Medewerkersvergadering 24 januari

Op woensdag 24 januari 2024 nodigde het bestuur de medewerkers van Erfgoed Aalter uit in ’t Koffieboontje op de Markt in Aalter. Na het heffen van het welkomstglas opende bestuurslid Erik Wille met een ‘nieuwjaarslied’ en pikte zo in op een aloude traditie van het ‘nieuwjaar zingen’.

Daarop dankte voorzitter Peter Laroy bestuur en medewerkers hartelijk voor hun inzet. De vereniging kan tevreden terugblikken op de werking in het jaar 2023, zo klonk het. Het tijdschrift Erfgoed Aalter telt inmiddels ruim 700 abonnees, bevestigde ledenbeheerder Johan Engels. Redactiesecretaris Jan Defruyt herhaalde de auteursafspraken en blikte vooruit naar het eerste nummer van de nieuwe jaargang. Geïnspireerd door Erfgoeddag staat het thema ‘thuis’ centraal. Diverse auteurs vulden dat intussen op een bijzondere manier in.

Om tegemoet te komen aan de vraag van de lezers telt het blad vanaf 2024 ook 4 extra pagina’s per nummer. Het blijft de bedoeling om korte, leesbare en goed geïllustreerde bijdragen te publiceren. Deze aanpak betekent niet dat er geen grondig historisch onderzoek aan de grondslag van de teksten ligt.

Wat publieksactiviteiten betreft werkte Erfgoed Aalter in 2023 mee aan een aantal lezingen over erfgoed en dialect voor lokale verenigingen (o.a. Theon Aalter). Ook de reeks Historische lezingen van het Meetjesland werd en blijft verder ondersteund vanuit Erfgoed Aalter, aldus ondervoorzitter Filip Bastiaen. Secretaris Patriek Vanlaere toonde zich bijzonder tevreden over het succes van de filmvertoning 1000 jaar Aalter begin december 2023. Zaal Pax was tot de nok gevuld. Het is de bedoeling op vrijdagavond 19 april 2024 deze film nog eens te vertonen. Webmaster Jonas Maebe zal verder de mogelijkheden bekijken om delen van deze film via de website te publiceren of extra fotomateriaal van 1000 jaar Aalter te posten.

Voor de nabije toekomst zijn er plannen om in het najaar een expo te maken gebaseerd op de filatelistische verzameling van penningmeester Dries Alyn. Maar in het nieuwe jaar is het vooral uitkijken naar het historische stickerboek dat Spar Van Laecke Aalter op 29 februari 2024 lanceert. Net zoals in tal van andere gemeenten krijgt ook Aalter zijn verzamelalbum met historische beelden. Erfgoed Aalter werkte mee aan het initiatief en vertrok van het beeldmateriaal dat eerder is verschenen in de voorbije jaargangen. Deze collectie is verder aangevuld met sommige nog nooit eerder verschenen foto’s. Bestuur en medewerkers toonden zich enthousiast over het resultaat en waren zeker nieuwsgierig of de verzamelwoede binnenkort ook in Aalter zal toeslaan.

Interesse om mee te werken aan tijdschrift of activiteiten van Erfgoed Aalter? Neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar erfgoed.aalter@gmail.com.

Schrijf je hier in...
en krijg een mail wanneer een nieuw bericht op onze website verschijnt!
Schrijf je hier in...
en krijg een mail wanneer een nieuw bericht op onze website verschijnt!
Scroll naar boven