Alle berichten door Erfgoed Aalter

Marktliederen over de Tweede Wereldoorlog, gebracht door Erik Wille en Luc De Sutter (16 december)

Op vrijdag 16 december organiseert Erfgoed Aalter haar jaarlijkse algemene vergadering, voor het eerst sinds 2019. Bestuurslid Erik Wille en accordeonist Luc De Sutter brengen marktliederen over de Tweede Wereldoorlog, aangevuld met historische duiding. Daarbij staan de verhalen van Julia Hooft en Albert Van Woensel centraal.

Het optreden zal doorgaan in het GOC Bellem, Bellemdorpweg 5 (aan de kerk) en begint om 19u30. Zoals steeds is de toegang gratis.

Boekvoorstelling Bewogen Jaren Lotenhulle-Poeke (27 november)

Eind november 2022 stelt auteur Patriek De Meyer zijn boek voor met erfgoedverhalen over Lotenhulle en Poeke. De voorstelling gaat door in het Kasteel van Poeke op zondag 27 november om 10u30. Het boek bevat tal van nooit eerder gepubliceerde foto’s uit familiearchieven en bevat veel nieuwe informatie over de periode van de Tweede Wereldoorlog. De verkoop van het boek in voorintekening was een succes. Wie toch nog een exemplaar wenst, kan voor meer informatie terecht bij de auteur (tel. 0476 73 91 96).

Lezing: Op reis met de bargie (13 november)

De bargedienst tussen Gent en Brugge begon in 1624 en bleef bestaan tot 1911. Sophie Huysman vertelt over de geschiedenis van de trekschuit, hoe de werkorganisatie verliep, hoe men omging met de reglementeringen en over het tijdskader. Welkom op zondag 13 november om 10u30 bij vzw Arscène, Reibroekstraat 37A, 9850 Hansbeke. Deze lezing kadert in de reeks die de historische en erfgoedverenigingen uit het Meetjesland dit najaar aanbieden.

Bron: liberas.eu

Medewerkersvergadering 27 september

In de aanloop naar nummer 03/2022 van Erfgoed Aalter dat eerstdaags in de bus verschijnt, staken enkele bestuursleden en auteurs de koppen bijeen tijdens een evaluatie. Het driemaandelijks tijdschrift kan momenteel bogen op ongeveer 700 lezende leden en brengt zoals steeds bijdragen, verhalen en rijk geïllustreerd historisch nieuws uit Aalter en alle deelgemeenten. Om een beetje in de kermissfeer te blijven werd een feestelijk gebak aangesneden. Abonnementen zijn nog steeds te verkrijgen aan de democratische prijs van 15 euro. Meer info is terug te vinden op deze pagina.

Lezing Uilenspiegel

In de lezingenreeks die het Historisch Genootschap van het Meetjesland organiseert i.s.m. diverse erfgoedverenigingen uit het Meetjesland, organiseerde Erfgoed Aalter op zondag 18 september een bijzonder geslaagde lezing over Uilenspiegel. Wie een en ander nog eens wil herbekijken of niet kon aanwezig zijn in Knesselare, kan terecht bij twee teksten die digitaal beschikbaar zijn. Spreker Bernard Van den Driessche publiceerde in 2017 ‘Ontneem mens noch dier nimmer de vrijheid. 150 jaar Uilenspiegel van Charles De Coster’ (link https://hdl.handle.net/21.12117/16352730) en was ook co-auteur van een meer uitgebreid werkje met dezelfde titel (link https://hdl.handle.net/21.12117/16478587).

Lezing: Tijl Uilenspiegel (18 september)

Op zondagvoormiddag 18 september staat om 10u30 in het Contactpunt Knesselare (De Plaats 14) Uilenspiegel in de kijker. De spreker van dienst is Bernard Van den Driessche, gepassioneerd verzamelaar van alles wat in literatuur, kunst en cultuur met Uilenspiegel heeft te maken. Deze lezing kadert in de reeks die de historische en erfgoedverenigingen uit het Meetjesland dit najaar aanbieden.

Bron: liberas.eu

70 jaar PAX

Proficiat aan de mensen van het Parochiaal Centrum Pax in Aalter die eind juli feest vierden. Veertig jaar geleden ondergingen de oorspronkelijke gebouwen van rond de Eerste Wereldoorlog een grondige verbouwing door een gemotiveerde groep vrijwilligers. Het verhaal van die wederopbouw maar ook van het rijke verenigingsleven dat er een thuis vond en de periode als bioscoopzaal, is in 2002 uitvoerig beschreven door Jozef De Doncker in vier afleveringen in het tijdschrift Land van de Woestijne. Deze teksten zijn digitaal beschikbaar via deze pagina of rechtstreeks te bekijken via deze link https://erfgoedaalter.files.wordpress.com/2019/03/land-woestijne-25-2002.pdf.

Tweede nummer Erfgoed Aalter 2022

Steven Vyncke (1938-2021) was als keramiekkunstenaar goed gekend in Ursel en omgeving. “Wie heeft er geen zonnebloem, zeemeermin, duivenvlucht, boom, stamboom, vissen, kapstok, noem maar op bij Steven laten ontwerpen. Zijn creatiedrang was niet te stoppen,” aldus Danny Maenhaut in een mooi en interessant overzichtsartikel in het nummer van Erfgoed Aalter (2022, 2) dat eind juni 2022 van de persen rolde. De auteur schetst Vyncke als mens en onderstreept dat hij een goed leven heeft geleid, met aandacht voor zijn medemens. Interessante illustraties maken van het artikel een stevige opener.

Veel fotomateriaal ook in een bijdrage over Bellem. Een fotoreportage uit een tijdschrift in 1930 laat zien hoe de mensen uit de omgeving van ‘de vaart’ op straat kwamen om de nieuwe brug in te huldigen. Verder is er in deze editie aandacht voor bijzondere figuren (de Gentse nijveraar D. Vanderhaeghen, die een fabriek had in Aalter-Brug), interessante gebouwen (het kasteel van Poeke maar ook de ‘estaminets’ aan het station van St.-Maria-Aalter) en merkwaardige objecten (de relieken in de Aalterse St.-Corneliuskerk).

De nieuwe brug in Bellem (ca. 1930)
(uit Ons Land in Woord en Beeld, 22 maart 1930)

In een periode waarin een energiecrisis dreigt is het derde deel van het verhaal over garagist Octaaf Strobbe uit Knesselare een mooi tijdsdocument. Zo leren wij dat de opkomst van de wagen vanaf de jaren 1960 resulteerde in een gigantische stijging van de verkoop aan Strobbes Shell-benzinestation. Waar in het startjaar 1960 nog 150.000 liter benzine werd ‘getankt’ noteerde Strobbe 15 jaar later, in 1975, dat er bijna 1 miljoen liter door de pompen stroomde. Een andere crisis, een voedselcrisis, is tegenwoordig ook terug een niet meer ondenkbare realiteit. Een deel van de bevolking herinnert zich nog de laatste grote schaarste aan levensmiddelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stuk over voedselvoorziening en rantsoenzegels in Lotenhulle maakt duidelijk hoe het er toen aan toeging.

In de vaste rubrieken komt de lezer tot slot meer te weten over volkse kinderspelen (‘Moarplen’), wasspelden en ‘persijnen’ (rolluiken). De telex zet de actualiteit van het erfgoedgebeuren in Aalter en omgeving nog eens op een rij.

Dit nummer bevat bijdragen van (in alfabetische volgorde) Jean Camerlinckx, Patriek De Meyer, Chris De Wulf, Peter Laroy, Danny Maenhaut, Germaine Malfrère, Arnold Strobbe en Erik Wille. 

Erfgoed Aalter is het tijdschrift voor heemkunde en geschiedenis van de gelijknamige vereniging. Een jaarabonnement kost 15 euro (4 nummers). Meer info kunt u terugvinden op deze pagina.

Lezing: Dateren van familiefoto’s (29 mei)

Na twee jaar kunnen de lezingen van meerdere Meetjeslandse verenigingen rond lokale geschiedenis, heemkunde, familiekunde, volkskunde en algemeen erfgoed, eindelijk worden hervat. Ook Erfgoed Aalter werkt mee aan de lezingenreeks van 2022. De eerste lezing gaat over het dateren van oude familiefoto’s en wordt gegeven door Peter Eyckerman. Die gaat door op zondag 29 mei om 10u30 in het Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 62, 9990 Maldegem. De toegang is zoals steeds gratis.

Iedereen kan foto’s meebrengen, maar we kunnen niet garanderen dat de spreker tijd zal hebben om die allemaal te bespreken.

Voor de veiligheid worden er nog een aantal maatregelen genomen, waaronder meer afstand tussen de stoelen en rijen en de beschikbaarheid van handgel. Een mondmasker dragen kan uiteraard ook.

1000 jaar Aalter

In 1974 werden allerlei festiviteiten georganiseerd rond 1000 jaar Aalter, onder andere een grote stoet trok door de Aalterse centrumstraten. Ondertussen zijn we al bijna 50 jaar verder. Met Erfgoed Aalter willen we jullie oproepen om herinneringen, foto’s of andere zaken die hiernaar verwijzen van onder het stof te halen, waarmee we aan de slag kunnen om terug te blikken op deze gebeurtenis. Kun je ons helpen? Contacteer dan zeker ons secretariaat via ons contactformulier of via erfgoed.aalter@gmail.com.