The beerstar

In navolging van de Russische en Amerikaanse pogingen om de ruimte te veroveren, werden er in de jaren vijftig en zestig verschillende satellieten en ruimtecapsules naar het heelal gelanceerd. Ook in Aalter werd een raket naar de maan geschoten.

Wie het volledige verhaal wil lezen, abonneert zich best op Erfgoed Aalter. De kostprijs is slechts 15 euro voor 4 nummers per jaar. Rekeningnummer: BE02 4426 5943 6140, met vermelding “Abonnement 2021”. Betalende leden mogen het volgende boekje eind juni verwachten.

Komt dat zien, komt dat zien: expo kermisaffiches

In de zomermaanden van 2021 loopt op verschillende plaatsen in het Meetjesland de expo Komt dat zien, komt dat zien. De aanleiding voor deze tentoonstelling vormt de verwerking van een collectie van honderden kermisaffiches afkomstig uit de gemeentearchieven van het Meetjesland. De voorbije jaren werkte Comeet (Erfgoedcel Meetjesland) een project uit rond deze erfgoedstukken. De affiches werden opgespoord, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en klaar gemaakt voor duurzame bewaring. Via de Erfgoedbank Meetjesland kan het publiek dit (kwetsbare en broze) erfgoed online raadplegen.

De affiches zijn interessant op het vlak van vormgeving: de drukkers haalden de mooiste lettertypes uit en etaleerden hun vakmanschap. Het drukwerk diende om de aandacht te trekken. Niet enkel de plaatselijke bevolking diende overtuigd te worden om de kermisactiviteiten te bezoeken. De affiches kwamen ook terecht buiten het eigen dorp en vormden zo een belangrijk visitekaartje.

Kermisaffiche Aalter september 1889

De inhoud van dit drukwerk is even belangrijk: de lezer zal met verbazing opkijken hoe onze voorouders zich amuseerden. Er waren klassiekers zoals optreden van fanfares, wedstrijden met paarden en fietsen, duivenvluchten, schietingen en bollingen, enz. Zeker in de 19de eeuw was vermaak eenvoudig: hondenkoers, mastklimmen, zaklopen, ringsteken, enz.

Het loont zeker de moeite om te bladeren in deze digitale verzameling, ontdek ze via https://www.erfgoedbankmeetjesland.be/Detail/collections/KA

Peter Laroy bekeek de collectie al eens en geeft een eerste indruk op zijn blog https://geschiedenisvanaalter.blogspot.com/2021/05/aalterse-affiches-gedigitaliseerd.html

De tentoonstelling is te zien in het kunstencentrum ArtA’A (Stationsplein Aalter) van 22 mei 2021 tot 11 juni 2021. Daarna trekt zij verder door het Meetjesland.

Coronaroet in ons eten: even wachten op dialectregister


Corona strooit roet in het eten van het Dialectgenootschap. Het “dialectregister” was voorzien om in december 2020 klaar te zijn. De presentatie aan het publiek (met mogelijkheid tot afhaling van het boek) was gepland op zaterdag 19 december a.s. in het gemeentelijk auditorium. Wegens de dramatische coronamaatregelen kan dit niet doorgaan.


De werkgroep, die al sedert april 2020 op regelmatige basis het register heeft voorbereid, kon sedert oktober niet meer lijfelijk samenkomen om de afwerking en drukvoorbereiding verder te behandelen. Het project wordt spijtig genoeg noodgedwongen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het Dialectgenootschap verontschuldigt zich dan ook bij degenen die het boek reeds betaalden en het register als ideaal kerst- of eindejaarsgeschenk bestelden. Er zal zo snel als mogelijk opnieuw gecommuniceerd worden rond de definitieve publicatie. In de mate van het mogelijke zal dit gebeuren via de pers en andere mediakanalen.

De voorintekening is afgerond. Het dialectregister kan wel nog besteld worden mits 25 euro te storten op het rekeningnummer BE52 4426 6576 7109 van het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland met in de mededeling uw naam, voornaam en volledig adres (liefst ook uw mailadres of telefoon, zodat u later kan gecontacteerd worden).

Herdruk dialectwoordenboek editie 2014?

Omdat de vraag nu en dan gesteld wordt en aangezien er geen boeken meer beschikbaar zijn, overweegt het Dialectgenootschap het Dialectwoordenboek in 2021 te herdrukken. Om praktische redenen wordt ook daarvoor naar de periode na corona gekeken. Later meer hierover.

Geschiedenis Sint-Corneliusgilde te boek

 

In september 2020 verscheen het boek 400 jaar Sint-Corneliusgilde Aalter. 1620-2020. Auteur is Germain Malfrère, voorzitter van deze oudste bestaande parochiale vereniging in Aalter. De statuten gaan terug tot 1620. Anno 2020 zijn er nog ongeveer een 80-tal leden lid van deze eerbiedwaardige gilde. Naast de verering van de patroonheilige St.-Cornelius besteedden de leden veel aandacht aan de ontwikkeling van het publieke en het persoonlijke geloofsleven. Op de bevolking maakten zij indruk door het dragen van de flambeeuwen tijdens processies of door het ondersteunen van het borstbeeld van de H. Cornelius bij de jaarlijks rondgang.

De heilige Cornelius genoot vooral verering in de kermisdagen die in Aalter werden georganiseerd na diens naamdag (16 september). Decennia lang kwamen bedevaarders van heinde en verre om de zogenaamde Aalternuchting mee te beleven. Dit waren de dagen bij uitstek voor de gildeleden om hun inzet tentoon te spreiden.

In het boek kijkt de auteur verder dan enkel maar naar het verleden van de gilde. De auteur heeft aandacht voor de ruime parochiale geschiedenis en voor de H. Corneliusverering in breder perspectief. In opvolging van de enkele jaren geleden opgesteld inventaris van kerkgoederen bevat deze uitgave foto’s van altaren, glasramen, kerkgewaden, kelken, cibories, monstransen, kandelaars en vaandels die in de St.-Corneliuskerk Aalter te vinden zijn. Enkele mooi sfeerbeelden van het interieur zijn de kroon op het werk van deze mooie synthese met aandacht voor het lokale religieus erfgoed. Net daarom ondersteunde Erfgoed Aalter mee de uitgave van deze publicatie.

Het boek kost 10 euro en is te verkrijgen bij de auteur, Keltenlaan 17, Aalter.

 

Niets of mieseere: Erfgoed Aalter duikt 2020 in

Toeval bestaat niet… of toch? Het eerste nummer van de tweede jaargang van Erfgoed Aalter is nog volop voorbereid kort na de jaarwisseling. Vol enthousiasme werd aan het nieuwe nummer begonnen: het was toen reeds duidelijk dat er voor elk wat wils was.
De middenfoto van Erfgoed Aalter 2020,1:
Keltenlaan (1967), met woningen in opbouw
van de ‘meestergasten’ van Bekaert.
De redactie blikt vooruit naar de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940, nu 80 jaar geleden. Een merkwaardig verhaal over het oorlogsvliegveld in Aalter en een verwijzing naar de hevige strijd in Knesselare zetten dat in de verf. Er werd in oude kaarten, foto’s en archieven gezocht om meer te vertellen over een bijzondere hoeve in St.-Maria-Aalter, over een dorpsfiguur uit Lotenhulle en over een misdaad uit de zomer van 1865 in Poeke.
Nog meer foto’s zijn te zien in een bijdrage over fotografie in Knesselare. Een auteur dook in het dorpsleven van Ursel van enkele decennia geleden en bij de voetbalvrienden van Aalter-Brug vinden de lezers ongetwijfeld nog een paar oude bekenden terug. De rubrieken over dialect (‘aaktepuit’), het verhaal over een vergeten voorwerp (‘schrijftoestellen’) en een luimige afsluiter met de in afleveringen gepubliceerde geschiedenis van De Bels uit Bellem (deze keer in gevecht met een rund) ronden het geheel mooi af.

 

En dan is er nog iets, en dat brengt ons terug bij het begin van dit stuk: toeval bestaat niet…(?) In de dialectrubriek heeft dialectkenner Erik Wille het over winterse ziekten. “Wanneer ons eerste nummer van 2020 verschijnt, zijn de ergste winterse toestanden hopelijk achter de rug.” Helaas, wie kon in januari ook maar dromen wat er de weken daarop nog zou gebeuren? Een verschrikkelijke ziekte is in een mum van tijd de wereld rond gesneld en heeft het leven grondig veranderd. De in het stuk beschreven remedies tegen die vervelende vaollij’ (verkhoudheid) zijn van geen tel in tijden waarin een besmettelijke longkwaal met de grove middelen te lijf moeten worden gaan. De ‘zieëm’ en de ‘vliendersirobe’ zijn niet meer de aangewezen middelen. Het toont pijnlijk aan hoe (en hoe vlug) de tijden wel zijn veranderd…
“‘t En ès hier niets of mieseere,” schrijft prof. dr. Chris De Wulf in tempore non suspecto in de aansluitende taalkunde rubriek. “Hier is niets dan miserie.” Het pas verschenen eerste nummer van Erfgoed Aalter 2020 doet ons alvast even die mieseere vergeten, brengt ons terug naar betere tijden in het verleden, en waarachtig ook betere tijden in de toekomst.

O ja, misschien nog dit: de in de Telex-rubriek aangekondigde activiteit voor Erfgoeddag (25 april 2020) is intussen uitgesteld…

Nog geen abonnement? Voor 15 euro ontvangt u de jaargang 2020 van Erfgoed Aalter. Meer info op www.erfgoedaalter.be of via erfgoed.aalter@gmail.com

 Erfgoed Aalter blikt tevreden terug op vliegende start

Erfgoed Aalter is sedert 2019 een feit! Na 41 jaar gewaardeerde werking transformeerde de Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete Aalter tot een nieuwe erfgoedvereniging.

Zo wordt het verleden, de geschiedenis en het erfgoed van de fusiegemeente Aalter en haar woonkernen (Aalter-Brug, Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Poeke, Sint-Maria-Aalter, Ursel) levendig gehouden en wordt dit kenbaar gemaakt  langs een vernieuwd tijdschrift.

Het “boekske” is ondertussen in 2019 reeds viermaal verschenen, telkens op 36 pagina’s. Uiterlijk valt de gloednieuwe lay-out en professionele vormgeving op (de vereniging ging hiervoor in zee met de Zetterij uit Eeklo). Het formaat werd uitvergroot en aangepast aan de actuele norm. Drukkerij Perka staat garant voor een verzorgde weergave, verpakking onder folie en verzending per post.

De vereniging kan rekenen op een 20-tal al of niet vaste medewerkers, naast een aantal gastschrijvers. Hierbij dient aangestipt dat de redactieraad probeert om in ieder nummer alle deelgemeenten aan bod te laten komen.

De gevarieerde keuze en de uitwerking van de leesbare verhalen, afgewisseld met meer diepgaande artikels en gestoffeerd met talrijke foto’s, zetten blijkbaar aan tot lezen.

De nieuwe periodiek genoot een geweldig onthaal. Het beste bewijs hiervan is een verdubbeling van het aantal abonnees. Het ledenbestand 2019 klokte af op 658 abonnementen.

Het bestuur is er echter van overtuigd dat dit op een inwonersaantal van bijna 30.000 nog beter kan. De vereniging genoot bij de doorstart tevens de waardering en steun van het gemeentebestuur.

Abonneren op het tijdschrift kan aan de volgende voorwaarden:

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten …

Jaarabonnement: € 15 (4 nummers)

Rekening ERFGOED AALTER: BE02 4426 5943 6140

(vermelding ‘abonnement 2020’)

Of contact via erfgoed.aalter@gmail.com

Andere vormen van lidmaatschap:

Steunend lid 2020

Leden die 25 euro of meer betalen, worden opgenomen in de lijst met steunende leden die in het zomernummer wordt afgedrukt. Graag signaleren wanneer u anoniem wenst te blijven.

Cadeautip 2020

Op zoek naar een geschenk voor een verjaardag of een tip voor een vader- of moederdag ?
Geef een abonnement op Erfgoed Aalter cadeau!

Het eerstvolgende nummer van jaargang 2020 verschijnt eind maart.

De nummers van 2019 zijn nog te verkrijgen, zolang de (beperkte) voorraad strekt.

Als u 15,- Euro stort met duidelijke vermelding “abonnement 2019” kan u de 4 nummers afhalen op onderstaand adres van het secretariaat (graag na een telefonisch seintje) of worden ze u op een andere manier bezorgd.

Voor de nieuwe nummers vermeldt u “abonnement 2020“. Die worden u per post opgestuurd.

Patriek Vanlaere

Secretariaat: ERFGOED AALTER
Brugstraat 116, 9880 Aalter
09 374 41 07 – 0477/47.47.28

 

Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis (Aalter, Aalter-Brug, Bellem, Knesselare, Lotenhulle, Poeke, Sint-Maria-Aalter, Ursel)